Přeskočit na obsah


Metodika distančních postupů

Obsahem metodiky jsou doporučené postupy při zavádění video distančního kontaktu v rámci psychosociálních služeb České republiky. Důraz je kladen především na definování nutných legislativních, bezpečnostních, technických a etických standardů.

Předložená metodika byla v červnu 2022 schválena Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky jako výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (osvědčení č. 003-2022-UPOL).

Metodika je dostupná ke stažení na odkazu zde.

Metodika videokonferenčního kontaktu pro oblast sociálních služeb