Přeskočit na obsah

LIDÉ

Řešitelský tým je tvořen pracovníky humanitních věd oborů psychologie, sociologie, sociální práce a informační vědy. Jejich odborné zaměření napomáhá splnění cílů projektu: klinická psychologie, pedagogicko-psychologické a sociálně-psychologické poradenství, psychodiagnostika, metodologie a metody kvalitativního výzkumu. V týmu jsou současně zastoupeni i odborníci se zkušeností z praxe, což garantuje propojení teoretické a praktické odbornosti.

Expertní spolupráce je zaštítěna expertními garanty delegovanými profesními organizacemi a pilotními pracovišti, dále odborníky na dílčí témata související s tvorbou metodiky, např. vysoce relevantní oblasti telemedicíny.

Hlavní realizátorem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – katedra psychologie.PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.

Hlavní řešitelka projektu, garantka pro oblast zdravotnictví a psychoterapii


PhDr. Zia Petra Sluková, PhD.

Garantka pro sociální oblast a poradenstvíMgr. Kateřina Palová, Ph.D.

Garantka pro oblast školství a dětskou klientelu

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Garant výzkumu

Doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

    Garant pro psychodiagnostiku


Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.

Výzkumná část projektu, specializace na oblast školství

Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Garant pro psychodiagnostiku

Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.

Výzkumná část projektu, specializace na sociální služby

Mgr. Ondrej GergelyPomocný tým:

Mgr. Tereza Rumlerová                                    Bc. et Bc. Eva Petrová