Odborný workshop

Uspořádaný workshop poskytl odborné informace o stavu telemedicíny v České republice, zahrnul především aktuální klíčová témata jako jsou technické a bezpečnostní standardy distančního kontaktu. Prezentující odborníci jsou pracovníci Národního telemedicínského centra vzniklého při  Fakultní nemocnici Olomouc. Národní telemedicínské centrum (NTMC) vzniklo jako koordinační a vzdělávací centrum v rámci nového odvětví medicíny – eHealth (telemedicína).  

Telemedicína a psychologie 

Využití technologií v telemedicíně pro psychologii – Mgr. Michal Štýbnar

Kyberbezpečnost v telemedicíně – Ing. Antonín Hlavinka