Přeskočit na obsah


Odborný workshop

Distanční workshop pro odbornou veřejnost se zabýval tématy mediace, edukace a poradenství v online prostředí; jak se postarat o bezpečí dětského klienta a účinně zapojit jeho tělo i emoce; co přinesla skupinová distanční práce a v neposlední řadě – jaké hlavní bariéry a stereotypy na straně pracovníků a klientů jsme mohli v distanční psychosociální péči rozpoznat.

Manželství, rodiny a konflikty v online terapii – Mgr. Ing. Martina Cirbusová Ph.D. (záznam zde)

Jak si udržet kontakt s dětmi v terapii na dálku – Mgr. Alena Vávrová (záznam zde)

Dobrovolně bych tam nešel…. – PhDr. Jiří Drahota (záznam zde)

Online terapie – překážky a předsudky – Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. (záznam zde, prezentace zde)

Uspořádaný workshop poskytl odborné informace o stavu telemedicíny v České republice, zahrnul především aktuální klíčová témata jako jsou technické a bezpečnostní standardy distančního kontaktu. Prezentující odborníci jsou pracovníci Národního telemedicínského centra vzniklého při Fakultní nemocnici Olomouc. Národní telemedicínské centrum (NTMC) vzniklo jako koordinační a vzdělávací centrum v rámci nového odvětví medicíny – eHealth (telemedicína).

Telemedicína a psychologie – Mgr. Michal Štýbnar

Využití technologií v telemedicíně pro psychologii – Mgr. Michal Štýbnar

Kyberbezpečnost v telemedicíně – Ing. Antonín Hlavinka

Záznam workshopu je dostupný na odkazu zde.