Přeskočit na obsah


Odborná kniha

Publikace rozšiřuje problematiku distančních postupů o komplexní zpracování výsledků realizovaného výzkumu, poskytuje další teoretická východiska a zahraniční zkušenosti. Poskytuje i popis nejčastějších limitů a bariér distančních metod.

Název publikace: Péče on-line v psychosociálních oborech

Autoři: Jochmannová, L., Gergely O., Sluková, P. Z., Charvát, M., Palová, K., Viktorová, L., Obereignerů, R., Šucha, M., Bosá, K., Brzobohatý, R., Buriánová, V., Cirbusová, M., Doleček, Z., Hlavinka, A., Chudárková, P., Chudobová, J., Klementová, P., Kolář, M., Nilius, P., Ohřálová, M., Paprsteinová, L., Petrová, E., Rumlerová, T., Staníková, M., Stanke, L., Štýbnar, M., Valentová, I., Vojtíšková, M., Wünschová, P.

Recenzenti: PhDr. Mgr. Richard Braun, Ph.D., PhDr. Jiří Drahota

Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.

Odkaz na publikaci (stránky nakladatelství)

Anotace: Pandemie COVID-19 významně urychlila definování distanční formy péče při práci s klienty a pacienty. Tato odborná monografie nabízí propojení analýz četných zahraničních zdrojů s originálním českým výzkumem a konkrétními odbornými zkušenostmi z praxe.
Text přehlednou formou přináší postupy a možnosti distančního (on-line) kontaktu s klienty napříč zdravotnickými, sociálními a pedagogicko-psychologickými obory. Odborníci z pomáhajících profesí v knize naleznou konkrétní metodické postupy na poskytování on-line psychoterapie, poradenství, mediace, supervize i psychologického vyšetření. Zdůrazněny jsou limity, hranice i rizika vyplývající z tohoto druhu poskytované péče.
Kniha je určena pro klinické, školní i poradenské psychology, pracovníky v sociálních službách, krizové interventy, psychoterapeuty a další pomáhající profese.