Přeskočit na obsah

Možnosti on-line psychosociální péče

pro situace omezeného přímého kontaktu

Cílem projektu je nabídnout metodickou podporu distanční psychosociální péče v krizových situacích, kdy je znemožněn osobní profesionální kontakt.

Jako primární zdroj dat slouží mapování zkušeností z pandemie COVID-19 s využitím sociálněvědních výzkumných technik. Zásadní jsou navazující aktivity mezirezortních panelů složených z řad expertů profesních organizací a spolupracujících aplikačních garantů.

Distanční metodické postupy pro oblast sociálních služeb budou využity nejen v případě dalších krizí, celospolečenský přesah budou mít i do dalších situačních kontextů indikujících omezený přímý kontakt s klienty.

Projekt TL04000033 Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA – COVID-19.