Přeskočit na obsah


KONFERENCE

V rámci 39. Psychologických dnů přednesli za náš řešitelský tým Dr. Leona Jochmannová a Dr. Miroslav Charvát příspěvek s názvem ,,Překážky a stereotypy v distanční psychosociální péči z pohledu poskytovatelů služeb.“ Popsány byly výsledky naší studie zaměřené na zkušenosti s poskytováním distanční psychosociální péče u odborníků z oblastí klinické psychologie, školního poradenství a sociálních služeb. Prezentace je dostupná na odkaze zde.

V rámci XXI. ročníku konference QAK (Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku) přednesl za náš řešitelský tým doktor Miroslav Charvát příspěvek s názvem ,,Překážky a stereotypy v distanční psychosociální péči z pohledu poskytovatelů služeb.“ Popsány byly výsledky naší studie zaměřené na zkušenosti s poskytováním distanční psychosociální péče u odborníků z oblastí klinické psychologie, školního poradenství a sociálních služeb. Video záznam je dostupný na odkaze zde.

Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu – výzkumný záměr.

Záznam přednášky: https://www.youtube.com/watch?v=vJBBzgz_Km8