Přeskočit na obsah


Odborný článek

Odborné články shrnují nejpodstatnější závěry výzkumné části projektu a identifikovaná specifika distančního kontaktu u psychosociálních oborů v podmínkách České republiky.

V časopise Italian Journal of Psychology and Occupational Health vyšel anglicky psaný článek kolegů a kolegyň Jochmannové, Charváta, Slukové, Šuchy a Viktorové s celým názvem The decline in the provision of psychosocial services during the COVID-19 pandemic and the barriers to moving to online forms of care from providers‘ perspectives. Plný text je volně dostupný na odkaze zde.

V časopise Jemná mechanika a optika, který vydává Fyzikální ústav AV ČR, si můžete přečíst odborný článek našich kolegů Ladislava Stankeho a Lucie Viktorové. Prezentovaný text představuje stručný přehled dostupných technologií v telemedicíně a příklady jejich použití. Článek je dostupný na odkaze zde.

V časopise Školský psychológ/Školní psycholog, který vydává Masarykova Univerzita, si můžete přečíst odborný článek našich kolegyň Kateřiny Palové a Lucie Viktorové. Prezentují v něm výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného na práci školních psychologů v době pandemie Covid-19. Článek je dostupný na odkaze zde