Přeskočit na obsah


Odborný článek

Odborný článek bude shrnovat nejpodstatnější závěry výzkumné části projektu a identifikovaná specifika distančního kontaktu u psychosociálních oborů v podmínkách České republiky.

V časopise Jemná mechanika a optika, který vydává Fyzikální ústav AV ČR, si můžete přečíst odborný článek našich kolegů Ladislava Stankeho a Lucie Viktorové. Prezentovaný text představuje stručný přehled dostupných technologií v telemedicíně a příklady jejich použití. Článek je dostupný na odkaze zde.

V časopise Školský psychológ/Školní psycholog, který vydává Masarykova Univerzita, si můžete přečíst odborný článek našich kolegyň Kateřiny Palové a Lucie Viktorové. Prezentují v něm výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného na práci školních psychologů v době pandemie Covid-19. Článek je dostupný na odkaze https://journals.muni.cz/skolnipsycholog/issue/view/1571/586.