Přeskočit na obsah


Výzkum

Oslovení praktikujících odborníků v sociální, klinické a školské sféře v rámci dotazníkového šetření, tematických ohniskových skupin a hloubkových rozhovorů. Cílem bylo zjistit, jak tito praktici během pandemie pracovali, co se jim osvědčilo a co je podle nich dobré zohlednit při distanční práci s různými cílovými skupinami.​

V níže přiloženém dokumentu si můžete prohlídnout výsledky dotazníkového šetření a kvalitativních dat získaných z rozhovorů
a ohniskových skupin, zaměřených na zkušenosti odborníků s poskytováním psychosociální péče v době pandemie COVID-19.

Výsledky výzkumu – Distanční péče