Výzkum

Oslovení praktikujících odborníků v sociální, klinické a školské sféře v rámci dotazníkového šetření, tematických ohniskových skupin a hloubkových rozhovorů. Cílem bylo zjistit, jak tito praktici během pandemie pracovali, co se jim osvědčilo a co je podle nich dobré zohlednit při distanční práci s různými cílovými skupinami.​